Curs d'implantació: 2009-2010

  • Pla d'Estudis (Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 27 de març del 2015)
  • Pla d'Estudis (Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012)
  • Pla d'Estudis (Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 de maig del 2011)
  • Pla d'Estudis (Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008)

 

BOE núm. 85, de 9 d'abril del 2013                              

 

Memòria de verificació (Grau_Relacions Laborals_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2007 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març i de 15 de maig del 2011, i de 17 de gener del 2012.

Entrada en vigor: curs 2015-2016

 

Memòria de verificació (Grau_Relacions_Laborals_4)

Acords:  Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març i de 15 de maig del 2011.    

Entrada en vigor: curs 2011-2012           

 

Memòria de verificació (Grau_Relacions_Laborals_3)

Acords:  Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 de maig del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011.  

Entrada en vigor: curs 2011-2012       

 

Memòria de verificació (Grau_Relacions_Laborals_2)

Acords:  Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.        

Entrada en vigor: curs 2011-2012      

 

Memòria de verificació (Grau_Relacions_Laborals_1)

Acords:  Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, verificat positivament per resolució de 14 de maig del 2009 del Consell d'Universitats.  

Entrada en vigor: curs 2009-2010