Expedient Objecte Adjudicació Formalització contracte
E-300100/10-11-15 Manteniment de l'ofici de pintura als edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor.

Resolució  

PPT 

Contracte

 

E-300100/03-09-15 Execució de les obres per a la modificació de la instal·lació de distribució d'aigua calenta i freda per climatitzaciódes d'un sistema de volum d'aigua fix a uns sistema variable i l'adquisició d'una refredadora per substituir l'existent a l'edifici de Jaume I del Campus de Ciutadella

Resolució 

Contracte 
E-300100/02-06-15 Redacció del projecte i realització de la instal·lació necessària per a la cobertura de la telefònia mòbil al Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra

Resolució 

 
E-300100/04-03-15 Obres d'urbanització de l'accés  al Parc de Recerca de la Universitat Pompeu Fabra des del carrer Wellington. Procediment obert. COFINANÇAT PER FONS FEDER Resolució  Contracte 
E-300100/07-02-14 Contractació de les obres d'adequació d'espai i instal·lació d'un grup electrogen necessari per al funcionament del sistema de subministrament elèctric d'emergència al nou edifici Parc de Recerca de la Universitat Pompeu Fabra. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER 

Resolució 

Contracte