Expedient Objecte Adjudicació Formalització contracte
E-300100/02-02-16 Servei d'assessorament i negociació en el procés de desnonament  de pavellons militars del carrer Wellington. Contracte menor. Resolució  Contracte 
E-500200/01-01-16 Servei per a la realització d'una enquesta Multigeneracional per al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat Resolució  Contracte 

E-300100/02-06-06 Mod

Contracte per a l'explotació d'habitatges al carrer Ramon Turró, 41 per a l'allotjament de membres de la comunitat universitària en règim de lloguer temporal. Contracte modificat Resolució   Contracte
E-300100/12-12-15 Servei de manteniment preventiu i correctiu d'un sintetitzador de pèptids ubicat al Campus Mar. Contracte menor.

Resolució  

PPT 

Contracte
E-300100/11-12-15 Servei de manteniment preventiu i correctiu de cinc centrífugues Beckman Coulter del Campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra. Contracte menor

Resolució 

PPT 

Contracte 
E-300100/10-12-15 Servei de manteniment tot risc de dues termodesinfectadores Lancer del Campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra. Contracte menor

Resolució   

PPT 

Contracte 
E-300100/09-12-15 Servei de manteniment preventiu i correctiu de dos robots pipetejadors Biomek del Campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra. Contracte menor

Resolució 

PPT 

Contracte  
E-300100/08-12-15 Servei de manteniment preventiu i correctiu de quatre microscopis Estativo Eclipse Nikon del Campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra. Contracte menor

Resolució 

PPT 

Contracte  
E-300100/07-12-15 Servei de manteniment preventiu i correctiu de dos lectors de plaques Biotek del Campus de Mar de la Universitat Pompeu Fabra. Contracte menor

Resolució 

PPT 

Contracte  
E-300100/05-07-09 MOD Servei de neteja dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Ampliació de termini i modificació del contracte Resolució   Contracte  
E-300100/06-12-15 Servei de manteniment preventiu i correctiu d'un robot rotor HDA del Campus Mar de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor.

Resolució  

PPT 

Contracte 
E-300100/05-12-15 Serv ei de manteniment preventiu i correctiu d'un sistema d'adquisició i anàlisi d'imatge digital i d'un analitzador FPLC ubicats al Campus Mar de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor Resolució  Resolució contracte 
E-300100/04-12-15 Servei de manteniment preventiu d'un liofilitzador ubicat a l'edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Procediment menor.

Resolució 

PPT 

Contracte 
E-300100/03-12-15 Servei de manteniment preventiu i correctiu d'un citòmetre analitzador amb 2 làser (FACSCalibur) ubicat a l'edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Procediment menor.

Resolució 

PPT 

Contracte 
E-300100/02-12-15 Servei de manteniment preventiu i correctiu d'un bioanalitzador per a electroforesi i dos equips HPLCs ubicats al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Procediment menor.

Resolució 

PPT 

Contracte 
E-300100/01-12-15 Servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips de producció d'aigua purificada ubicats al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Procediment menor.

Resolució 

PPT 

Contracte 
E-300700/04-06-10 PRO Servei de manteniment d'instal·lacions audiovisuals del Campus de Comunicació. Pròrroga. Resolució  Contracte 
E-300700/02-12-14 PRO Servei de suport avançat a l'operació de les bases de dades corporatives de la Universitat Pompeu Fabra. Pròrroga. Resolució  Contracte 
E-300100/01-05-13 PRO Servei de manteniment tot risc dels aparells elevadors als edificis de la Universitat Pompeu Fabra dels Campus Ciutadella, Comunicació i Mercè. Pròrroga Resolució  Contracte 
E-300100/12-11-15 Servei de mediació i assessorament en matèria d'assegurances per a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor.

Resolució 

PPT 

Contracte 
E-300100/09-11-15 Servei de manteniment de jardineria als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor.

Resolució 

PPT 

Contracte 

E-300100/08-11-15 Servei de control integral de mosquits als Campus i edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor. Resolució    

PPT

Contracte 
E-300100/07-11-15

Servei de recollida de residus sanitaris a preus unitaris per al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat

Data publicació: 21.12.2015

Resolució  Contracte  
E-300100/06-11-15 Servei de recollida i destrucció de paper i material digital a preus unitaris, centralitzat a l'Arxiu General de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor. Resolució  Contracte 

PPT 

 

E-300100/05-11-15 Servei de desratització i desinsectació dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor. Resolució

PPT 

E-300100/04-11-15

Servei de conducció i manteniment del sistema de control automatitzat de les instal·lacions dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat.

Data publicació: 15-12-2015

Resolució  Contracte   
E-300100/03-11-15 Servei de manteniment preventiu-correctiu i atenció d'avisos 24h dels aparells elevadors instal·lats a l'edifici Mercè Rodoreda 24 de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor.

Resolució 

PPT 

Contracte 
E-300100/02-11-15 Servei de manteniment preventiu i servei 24h. de les refredadores UNIFLAIR al Campus Ciutadella i al Campus de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor.

Resolució 

PPT 

Contracte 
E-300100/01-11-15 Servei de manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor. 

Resolució   

PPT 

Contracte 
E-300100/12-10-15 Servei de manteniment preventiu - correctiu de les refredadores TRANE dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor.

Resolució 

PPT 

Contracte 
E-300100/12-10-14 PRO Servei d'assegurances per a la cobertura dels riscos de patrimoni, de la responsabilitat civil i dels vehicles de la Universitat Pompeu Fabra. Pròrroga Resolució  Contracte 
E-300100/11-10-15 Servei de manteniment preventiu dels grups electrògens de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor.

Resolució 

PPT 

Contracte 
E-300100/10-10-15 Servei de manteniment preventiu - correctiu i atenció d'avisos 24h dels aparells elevadors instal·lats al Campus Mar de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor.

Resolució 

PPT  

Contracte 

E-300100/09-10-15 Servei de manteniment preventiu - correctiu per als equips antifurts i autoprèstec dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor.

Resolució 

 

Contracte 

Resolució contracte   

E-300100/08-10-15 Servei de manteniment del control de bombeig de l'aigua de l'aqüífer mitjançant pous situats a l'àrea de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor.

Resolució 

PPT 

Contracte   

Resolució contracte 

E-300100/07-10-15 Servei de manteniment preventiu - normatiu i atenció 24h de la instal·lació elèctrica d'alta tensió dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor.

Resolució 

PPT 

Contracte
E-300100/06-10-15 Servei de manteniment de les portes automàtiques dels diferents campus de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor.

Resolució 

PPT 

Contracte 
E-300400/05-10-15

Servei d'assessorament psicològis per als estudiants de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat
Data publicació: 30-11-2015

Documents:

Resolució  Contracte 
E-300200/01-10-15

Servei d'auditoria econòmica dels estats financers i pressupostaris de la Universitat Pompeu Fabra i elaboració dels estats financers consolidats del grup UPF per als exercicis 2015 i 2016. Procediment negociat sense publicitat.

Data publicació: 24-11-2015

Documentació:

Resolució  Contracte 
E-300700/14-11-14 PRO Servei de manteniment, mitjançant renovació de la llicència Universitas XXI, allotjament de dades i suport del programari Hominis de la Universitat Pompeu Fabra. Pròrroga Resolució  Contracte 
E-200103/02-10-15 Servei d'assessorament en protecció radiològica, gestió de materials residuals i servei de dosimetria, per al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor.

Resolució d'Adjudicació

PPT 

 

Contracte 
E-200103/01-08-14 PRO Servei de prevenció de riscos laborals per a la disciplina d'higiene industrial i per a l'assessorament en la disciplina de seguretat en el treball a la Universitat Pompeu Fabra. Pròrroga

Resolució 

  Contracte 
E-300100/02-09-15 Servei de direcció facultativa d'arquitecte i direcció d'execució material d'obra i seguiment del control de qualitat de les obres d'urbanització de l'accés al Parc de Recerca de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER. 

Resolució Adjudicació 

PPT 

Contracte 

E-200103/01-07-15

Servei de prevenció de riscos laborals, especialitat de medicina del treball i de l'activitat preventiva de la vigilància de la salut, a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Data publicació: 16-10-2015

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobre B) tindrà lloc divendres 27 de novembre de 2015 a les 13:30 hores a la plaça de la Mercè, 10-12 08002 de Barcelona

Documents:

Resolució   Contracte 
E-300700/01-05-15 Servei de monitorització remota dels sistemes d'informació 24x7 de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert  Resolució   Contracte 
E-300700/03-01-11 PRO Servei de monitorització remota dels sistemes d'informació 24x7 de la UPF. Pròrroga

Resolució 

Contracte 
E-500100/03-06-15

Servei de seqüenciació de genomes complerts per al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat

Data publicació: 19/10/2015

Document:

Resolució 

Contracte 
E-300100/02-04-15

Contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió per a l'explotació del serveis de cafeteria i menjador al campus de la Ciutadella i al campus del Poblenou i el subministrament d'aliments i begudes mitjançant màquines expenedores (vènding) als campus esmentats i a l'edifici de la Mercè de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Visita a les dependències: els licitadors que desitgin podran visitar les instal·lacions. Es farà una única visita el dia 2 de setembre de 2015 a les 09:00 hores, amb punt de trobada a la recepció de l'edifici de Jaume I (Campus de Ciutadella, c/ Ramón Trias Fargas núm. 23). Es demana confirmar l'assistència a la visita a l'adreça electrònica [email protected]

Documents de l'expedient:

Resolució  Contracte 
E-300100/02-04-15

Contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió per a l'explotació del serveis de cafeteria i menjador al campus de la Ciutadella i al campus del Poblenou i el subministrament d'aliments i begudes mitjançant màquines expenedores (vènding) als campus esmentats i a l'edifici de la Mercè de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Data publicació: 19/05/2015

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobre B) tindrà lloc el proper dimarts dia 1 de desembre de 2015 a les 9:30 hores a la plaça de la Mercè, 10-12 08002 de Barcelona.

Visita a les dependències: els licitadors que desitgin podran visitar les instal·lacions. Per fer-ho, cal que ho sol·licitin per correu electrònic a l'adreça [email protected]

Aclariments:

RESOLUCIÓ DE DESISTIMENT   
E-500100/03-03-15 Servei de generació de cèl·lules induïdes pluripotents per reprogramació de fibroblastes d'individus amb alteracions del número de còpies de la regió 7Q11.23 (7DUP/Autisme i síndrome de Williams per al Departament de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat.  Resolució  Contracte 
E-300700/07-02-15 Servei de manteniment dels equipaments SUN (maquinari) i dels seus sistemes operatius (programari) de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat Resolució  Contracte 
E-300100/04-01-15 Serveis per al suport auxiliar de manteniment, reparació no especialitzada d'equipament i mobiliairi, i de petits treballs de trasllat de mobiliari dels edificis dels diferents campus de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert. Resolució  Contracte 
E-300100/03-01-15 Servei  de conducció i manteniment del sistema de control automatitzat de les instal·lacions dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat. Resolució  Contracte 
E-301500/01-01-15 Servei de disseny, muntatge i posterior desmuntatge i transport d'un estand per a la Universitat Pompeu Fabra al Saló de l'Ensenyament. Procediment negociat sense publicitat Resolució  Contracte  
E-300200/05-12-14 Servei d'assessorament, consell i assistència en matèria fiscal a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat. Resolució  Contracte  
E-300100/03-12-14 Servei de manteniment de les centrals de seguretat i de la instal·lació de CCTV i antirobatori dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat Resolució  Contracte  
E-300700/02-12-14 Servei de suport avançat a l'operació de les bases de dades corporatives de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat Resolució  Contracte  
E-300100/18-11-14

Servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips d'instrumentació científica de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Data publicació: 09-02-2014

Resolució  Contracte  
E-300700/14-11-14 Servei de manteniment, mitjançant la renovació de la Llicència Universitas XXI, allotjament de dades i suport, del programari Hominis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat Resolució  Contracte 
E-300700/06-11-14

Servei de manteniment de l'equipament de la xarxa troncal de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Data publicació: 30-01-2015

L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobres B) tindrà lloc dimecres 22 d'abril de 2015 a les 9.30 hores a l'edifici de la Plaça de la Mercè, 10-12, 08002 Barcelona.

20/02/15- Publicat document amb esmenes al Plec de prescripcions tècniques en relació als annexos 2 i 3 i a la millora addicional de l'apartat 3.4 (renovació del commutador perimetral)      

 09/02/15- Publicat nou Plec de clàusules administratives particulars amb rectificació d'errors en referència als codis CPA i CPV i a la classificació empresarial exigible.

Resolució  Contracte 
E-300100/02-11-14

Servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Data publicació: 29/01/2015

AVIS: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobre B) tindrà lloc dimarts 13 d'octubre de 2015 a les 9:30 hores a la plaça de la Mercè, 10-12 08002 de Barcelona.

AVIS: Esmena Annex III del PCAP

Documents:

Resolució   

Contracte 
E-300100/18-10-14 Servei de manteniment preventiu i correctiu d'un microscopi confocal de l'edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Contracte menor Resolució   
E-300100/12-10-14 Servei d'assegurances per a la cobertura dels riscos del patrimoni, de la responsabilitat civil i dels vehicles de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert. Resolució  Contracte 
E-300100/11-10-14 Servei de manteniment dels sistemes d'alimentació ininterrumpuda (SAI), dels mòduls de transferència de càrrega (MTC) i dels filtres d'harmònics ATRYS dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat Resolució  Contracte 
E-300100/09-10-14

Servei de mudances a preus unitaris per a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Data publicació: 23/01/2015

AVÍS: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobres B) tindrà lloc divendres 13 de març de 2015 a les 9.00 hores a l'edifici de la Plaça de la Mercè, 10-12, 08002 Barcelona.

Resolució  Contracte  
E-200103/01-08-14

Servei de prevenció de riscos laborals en la disciplina d'higiene industrial i per a l'assessorament en la disciplina de seguretat en el treball per a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert 

Data publicació: 06/10/2014

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobres B) tindrà lloc a les 9:30 hores del dijous 20 de novembre de 2014 a l'edifici de la plaça de la Mercè, 10-12 - 08002 de Barcelona

Per tal que els licitadors puguin preparar les seves ofertes, es podrà realitzar una visita a les instal·lacions, que tindrà lloc de 9h a 12h del dia 23 d'octubre de 2014, el punt de trobada serà la recepció de l'edifici del carrer Doctor Aiguader, 88 de Barcelona i caldrà arribar cinc minuts abans de l'hora d'inici. Els licitadors interessats hauran de confirmar la seva assistència al telèfon 93 542 29 48.

Resolució 

Contracte 

E-300700/05-07-14 Servei de desenvolupament de les adaptacions necessàries pel canvi de versió de l'Aula Global Resolució  Contracte 
E-300100/04-06-14 Servei per a la neteja dels quatre pous subterranis de l'edifici Jaume I del Campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat. Resolució  Contracte 
E-300700/05-04-14 Servei de programació per desenvolupar nous tràmits del projecte d'administració electrònica de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat. Resolució  Contracte 
E-300100/05-03-14

Servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d'accessos als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Data publicació: 07/07/2014

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobre B) tindrà lloc el proper dilluns 15 de setembre de 2014 a les 9:30 hores.

Resolució  Contracte 
E-300200/01-03-14 Servei de auditoria econòmica dels estats financers i pressupostaris de la Universitat Pompeu Fabra i elaboració dels estats financers consolidats del grup UPF per als exercicis 2013 i 2014. Procediment negociat sense publicitat. Resolució  Contracte 
E-300900/01-02-14 Servei per a la catalogació dels fons bibliogràfics provinents de donacions a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicita

Resolució 

Contracte 

E-300100/06-01-14

Contracte de gestió serveis públics, modalitat concessió, per a la prestació del servei d'impressió, inclosos copiat i digitalització, i explotació dels centres de reprografia de la Universitat Pompeu Fabra. Grup de compra CSUC-2014. Procediment obert

Data publicació: 06/05/2014

Avís: Tota la informació sobre la licitació d'aquest contracte està disponible al Perfil de contractant del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Resolució 

Contracte 

E-300700/04-01-14 Servei d'operació de la xarxa informàtica dels campus de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat.

Resolució 

Contracte 

E-301500/02-01-14 Servei de disseny, muntatge i posterior desmuntatge i transport d'un estand per a la Universitat Pompeu Fabra al Saló de l'Ensenyament. Procediment negociat sense publicitat

Resolució 

Contracte