Expedient Objecte Adjudicació Formalització contracte
E-300700/12-11-14 PRO Subministrament mitjançant arrendament de software de les llicències del programari FootPrints per a la Universitat Pompeu Fabra. Pròrroga. Resolució  Contracte 
E-300900/04-10-15 Subministrament de les subscripcions de publicacions en sèrie estrangeres per a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment menor.

Resolució 

PPT 

Contracte 
E-300100/03-10-15

Subministrament de material d'oficina a preus unitaris per als serveis administratius de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Data publicació: 01/02/2016

Aclariments:

Documents de l'expedient:

Resolució    Contracte 
E-300100/07-09-15

Subministrament i instal·lació d'una cabina de bioseguretat i d'un carregador automàtic de cèl·lules en plaques per a citòmetre de flux del Servei de Citometria de Flux del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pomepu Fabra. CONTRACTE COFINANÇAT AMB FONS FEDER. Procediment obert

Data publicació: 23/10/2015

 Documents de l'expedient:

Resolució  Contracte
E-300100/06-09-15

Subministrament i instal·lació d'un microscopi per a la caracterització sense marcatge de nanoestructures en medis biològics per al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. CONTRACTE COFINANÇAT AMB FONS FEDER. Procediment obert 

Data publicació:

Documents de l'expedient:

Resolució  Contracte 
E-300100/05-09-15

Subministrament i instal·lació d'un microscopi confocal per al Servei de Microscopia confocal del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. CONTRACTE COFINANÇAT AMB FONS FEDER. Procediment obert

Data publicació: 23/10/2015

Resolució  Contracte 
E-300100/04-09-15

Contracte del subministrament i instal·lació d'un citòmetre espectral per al Servei de Citometria de Flux del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER

Data publicació: 09/11/2015

Documents de l'expedient:

Resolució  Contracte 
E-300700/01-09-15

Subministrament d'ordinadors de sobretaula per preus unitaris per a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Data publicació: 02/11/2015

Documents:

Resolució  Contracte 
E-300400/01-06-15

Subministrament de títols acadèmics oficials i propis a preus unitaris per a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat.

Data publicació: 21/07/2015

Documentació:

Resolució 

Contracte 
E-300700/03-05-15

Subministrament d'un clúster computacional i d'emmagatzematge per als serveis científico-tècnics del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. CONTRACTE COFINANÇAT AMB FONS FEDER. Procediment obert

Data publicació: 27/07/2015

Documents

Resolució  Contracte 
E-300100/05-02-15

Subministrament de material d'oficina a preus unitaris per als serveis administratius de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert.

Data publicació: 08/05/2015

Aclariments

Documentació

RESOLUCIÓ PROCEDIMENT DESERT   
E-300700/01-04-15 Subministrament mitjançant arrendament, incloent manteniment i suport, de les llicències de productes Novell per a la Universitat Pompeu Fabra Resolució 

Contracte 

E-300700/02-03-15 Subministrament i instal·lació d'equipament audiovisual al Campus de la Comunicació-Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra.Procediment negociat sense publicitat.

Resolució 

 Contracte 
E-300400/01-02-15 Subministrament de títols oficials i propis a preus unitaris per a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert.

Resolució 

 
E-300100/01-03-15 Subministrament i instal·lació d'un equip sintetitzador per al servei de síntesi de pèptids del Departament de Ciències EXperimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat.

Resolució 

Contracte 

E-300700/02-02-15 Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un sistema d'emmagatzematge per al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat. COFINANÇAT PER FONS FEDER.

             Resolució 

Contracte 
E-300700/17-11-14 Subministrament, mitjançant arrendament de software de la llicència Campus del programari Microsoft per a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert.

Resolució 

Contracte 

E-300700/12-11-14 Subministrament mitjançant arrendament de software de les llicències del programari FootPrints per a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat.

Resolució 

Contracte 
E-300100/07-11-14 Subministrament mitjançant arrendament, modalitat rènting, de quatre equips de cardioprotecció per al conjunt de campus i edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat Resolució  Contracte 
E-300100/04-11-14 Subministrament d'un seqüenciador de nova generació de mig rendiment per al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat. COFINANÇAT PER FONS FEDER. Resolució  Contracte 
E-300700/02-07-14 Subministrament de la renovació de la Llicènci Campus Oracle per a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat Resolució  Contracte 
E-300700/01-07-14 Subministrament de la renovació de les llicències dels productes del programari SPSS de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat Resolució  Contracte 
E-300100/05-06-14 Subministrament i la instal·lació dels elements d'identificació exterior dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat. Resolució  Contracte 
E-300100/03-06-14 Subministrament i col·locació de vinil translúcid polimèric llis i a ratlles, en els envans de vidre interiors de tot l'edifici i els vidres exteriors de la planta baixa, de l'edifici del Parc de Recerca de la UPF. Procediment negociat sense publicitat. Resolució  Contracte 
E-300100/02-06-14 Subministrament d'un microscopi òptic de fluorescència per al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat Resolució   Contracte 
E-300700/02-03-14

Subministrament i instal·lació d'una cabina d'emmagatzematge de dades per  al Parc de Recerca UPF. Procediment ober. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER 

Data publicació: 15-04-2014

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes relatives als criteris a valorar de forma automàtica tindrà lloc a les 9 hores del dia 22 de maig de 2014 a l'edifici de la plaça de la Mercè, 10-12 08002 de Barcelona.

Resolució    Contracte 
E-300100/06-04-14 Subministrament de mobiliari específic per a seminaris i sales de reunions i de treball de l'edifici Parc de Recerca UPF al Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER  Resolució  Contracte 
E-300700/03-04-14

Subministrament i instal·lació d'una infraestructura de virtualització per al Parc de Recerca UPF al Campus de la Ciutadella. Procediment obert. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER

Data publicació: 22-04-2014

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica tindrà lloc a les 13:30 hores del dimarts 27 de maig de 2014 a la plaça de la Mercè, 10-12 08002 de Barcelona.

Resolució  Contracte 
E-300700/01-04-14 Subministrament per a la renovació del dret d'ús de les llicències del programari Novell de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat. Resolució  Contracte 
E-300700/04-03-14 Subministrament d'ordinadors personals per als despatxos del Parc de Recerca UPF. Procediment negociat sense publicitat. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER   Resolució  Contracte 
E-300100/03-03-14 Subministrament i instal·lació de cortines per a diferents espais de l'edifici del Parc de Recerca de la UPF. Procediment negociat sense publicitat. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER  Resolució  Contracte 
E-300700/05-02-14

Subministrament i instal·lació de l'equipament tècnic de l'espai polivalent del Parc de Recerca UPF al Campus de la Ciutadella. Procediment obert. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER 

Data publicació: 31-03-2014

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica tindrà lloc a les 13:00 hores del dimarts 27 de maig de 2014 a la plaça de la Mercè, 10-12 08002 de Barcelona.

Resolució  Contracte 
E-300700/04-02-14 Subministrament i instal·lació d'equipament audiovisual per als seminaris del Parc de Recerca de la UPF. Procediment negociat sense publicitat. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER 

Resolució 

Contracte 

E-300100/02-02-14 Subministrament d'un kit de reactius per al Servei de Genòmica del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat. Resolució  Contracte 
E-300100/07-01-14 Subministrament, distribució i instal·lació de mobiliari divers per a l'equipament del Parc de Recerca de la UPF. Campus Ciutadella. Procediment obert. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER  Resolució   Contracte 
E-300100/05-01-14 Subministrament d'energia elèctrica del gruop de compra CSUC-2014 de la Universitat Pompeu Fabra. Subhasta electrònica.  Resolució   Contracte 
E-300700/03-01-14 Subministrament i instal·lació de la xarxa de comunicacions de dades del Parc de Recerca de la UPF. Procediment obert. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER   Resolució  Contracte