Curs d'implantació: 2009-2010

  • Pla d'Estudis (modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2008)

 

BOE núm. 311, de 26 de desembre del 2016

 

Memòria de verificació (Grau_Llengües_Aplicades_4)         

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011 i d'11 de juliol del 2012.

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació (Grau_Llengües_Aplicades_3)         

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Grau_Llengües_Aplicades_2)         

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2008.

Entrada en vigor: curs 2011-2012 

 

Memòria de verificació (Grau_Llengües_Aplicades_1)          Recomanacions 

Acords: Acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2008, verificat positivament per resolució del Consell d'Universitats de 14 de maig del 2009. 

Entrada en vigor: curs 2009-2010