Certificat de seu electrònica

La identificació de la seu electrònica es realitza mitjançant un sistema de signatura electrònica basada en un certificat de dispositiu segur. Aquest certificat identifica el domini de la seu electrònica (https://seuelectronica.upf.edu)

La informació que conté el certificat és la següent:

  • Número de sèrie: 53:86:B5:9C:04:40:D0:D9:68:29:28:93:10:F7:5D:E2
  • Entitat emissora del certificat: GEANT Vereniging
  • Identificació de la seu: seuelectronica.upf.edu
  • Inici i final del període de validessa del certificat: 15 de novembre del 2021 00:00:00 fins ‎‎15 ‎de novembre ‎de ‎2022 23:59:59
  • Empremta digital del certificat: AB:37:0B:B4:12:51:3C:33:CD:BE:FD:5C:78:4A:A5:B3:56:52:5A:17:CE:FF:E3:F1:8B:F5:34:49:39:8F:D9:28
  • Finalitat: identificar i garantir la comunicació segura entre el ciutadà i la seu electrònica de la UPF

L'autenticitat, integritat i confidencialitat de les comunicacions entre un ciutadà i la seu electrònica de la Universitat Pompeu Fabra resten  garantides mitjançant la utilització del Protocol de Capa de Connexió Segura (SSL).

Amb la finalitat de garantir una elevada disponibilitat, la configuració dels sistemes informàtics i de telecomunicació que suporten la seu electrònica de la Universitat Pompeu Fabra estan dotats d'equips que asseguren la continuïtat del subministrament elèctric, disposa de sistemes de tallafocs i es restringeix l'accés físic a la sala en la que es troben situats aquests sistemes.