Actuacions automatizades de la Universitat Pompeu Fabra

  • Identificador clau: ‎96 1a 50 52 c7 a6 a7 9e 0e 68 7f ac 77 ad 8e ae 14 e2 e8 db 
  • Emet el certificat: CN = EC-SectorPublic OU = Serveis Públics de Certificació O = CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA C = ES
  • Identificació del segell: CN = Actuacions automatitzades de la Universitat Pompeu Fabra SERIALNUMBER = Q5850017D G = Pere SN = Torra Pla OU = Secretaria General OU = Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio
  • OU = Certificat de segell electrònic, de classe 1, nivell mig O = Universitat Pompeu Fabra C = ES
  • Inici i final del període de validesa del certificat: ‎divendres, 16 de juny de ‎2017 13:29:00 - dilluns, 15 de juny de ‎2020 13:29:00
  • Límits d'us del certificat: signatura digital, sense repudi, xifrat de clau, xifrat de dades(f0)
  • Empremta digital del certificat: ‎‎14 ab 69 57 83 64 08 d0 2e 8b 49 35 b9 32 32 79 26 93 58 17