Curs d'implantació: 2010-2011

  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 23 de juliol del 2014)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 28 de gener del 2014)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 5 de febrer del 2013)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008)

 

BOE núm. 311, de 26 de desembre del 2016

 

Memòria de verificació (Grau_Administració i Direcció d'Empreses_9

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 23 de juliol del 2014, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010, 15 d'abril del 2011, 11 de juliol del 2012, 5 de febrer i 17 de juliol del 2013 i 28 de gener del 2014.

Entrada en vigor: curs 2014-2015

 

Memòria de verificació (Grau_Administració i Direcció d'Empreses_8)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 28 de gener del 2014, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010, 15 d'abril del 2011, 11 de juliol del 2012 i 5 de febrer i 17 de juliol del 2013.

Entrada en vigor: curs 2014-2015

 

Memòria de verificació (Grau_Administració i Direcció d'Empreses_7)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010, 15 d'abril del 2011, 11 de juliol del 2012 i 5 de febrer del 2013. 

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació (Grau_Administració i Direcció d'Empreses_6)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 5 de febrer del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010, 15 d'abril del 2011 i 11 de juliol del 2012.

Entrada en vigor: curs 2013-201

 

Memòria de verificació (Grau_Administració i Direcció d'Empreses_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010 i 15 d'abril del 2011.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Grau_Administració i Direcció d'Empreses_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010 i 15 d'abril del 2011.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Grau_Administració i Direcció d'Empreses_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011, que modifica l'acord  del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010. 

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Grau_Administració i Direcció d'Empreses_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010 , que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.                

Entrada en vigor: curs 2009-2010               

 

Memòria de verificació (Grau_Administració i Direcció d'Empreses_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, verificat positivament per resolució de 14 de maig del 2009 del Consell d'Universitats.     

Entrada en vigor: curs 2009-2010