Curs d'implantació: 2008-2009 

  • Pla d'Estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013)
  • Pla d'Estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008)

 

BOE núm. 85, de 9 d'abril del 2013

 

Memòria de verificació (Grau_Biologia-Humana_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008 i acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010 i d'1 de març del 2011.

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació (Grau_Biologia-Humana_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010. 

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Grau_Biologia-Humana_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008.

Entrada en vigor: curs 2010-2011

 

Memòria de verificació (Grau_Biologia-Humana_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008, verificat positivament per resolució de 28 de maig del 2008 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: 2008-2009