Curs d'implantació: 2009-2010

  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 27 de març del 2015)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord del Consell de Govern de 4 de febrer del 2015)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Aacdèmica de 5 de febrer del 2013)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008)

 

BOE num. 85, de 9 d'abril del 2013

 

Memòria de verificació (Grau_Ciències Polítiques i de l'Administració_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 27 de març del 2015, que modifica els del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i de 4 de febrer del 2015, i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de  de 15 d'abril del 2011 i 5 de febrer del 2013.

Entrada en vigor: curs 2015-2016

 

Memòria de verificació  (Grau_Ciències Polítiques i de l'Administració_4)

Acords: Acord del Consell de Govern de 4 de febrer del 2015, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011 i de 5 de febrer del 2013.

Entrada en vigor: curs 2015-2016

 

Memòria de verificació (Grau_Ciències Polítiques i de l'Administració_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 5 de febrer del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011.   

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació (Grau_Ciències Polítiques i de l'Administració_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.         

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Grau_Ciències Polítiques i de l'Administració_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, verificat positivament per resolució de 14 de maig del 2009 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs 2009-2010