Curs d'implantació: 2012-2013

  • Pla d'Estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 27 de març del 2015)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 19 d'octubre del 2011)

 

BOE núm. 313, de 28 de desembre del 2016

 

Memòria de verificació (Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals_2)

Acords: Acord de la Comisisó d'Ordenació Acadèmica de 27 de març del 2015, que modifica l'acord del Consell de Govern de 19 d'octubre del 2011.

Entrada en vigor: curs 2015-2016

 

Memòria de verificació (Grau_Màrqueting i Comunitats Digitals_1)

Acord:  Acord del Consell de Govern de 19 d'octubre del 2011, verificat positivament per resolució de 19 de setembre del 2012.

Entrada en vigor: curs 2012-2013