Mínors

Normativa de mínors de la Universitat Pompeu Fabra
(Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de abril de 2018)

Estudiantes Visitantes

Normativa por la cual se regula el régimen de los estudiantes visitantes
(Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2007, modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno del 11 de diciembre del 2013)

Matrícula

Normativa por la cual se regulan los aspectos económicos de la matriculación en estudios oficiales
(Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de enero de 2011, modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de julio de 2014 y 1 de julio de 2015)

Resolució del rector de 27 d’abril del 2020 per la qual s’estableix el tractament i la resolució de les sol·licituds d’anul·lació de matrícula i el retornament de preus públics per a aquells estudiants afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Prácticas Externas

Normativa reguladora de las prácticas externas para los estudiantes de la UPF
(Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de mayo de 2012, modificado por Acuerdos del Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2012, 20 de marzo de 2013, 1 de julio de 2015, 11 de abril del 2018 y 9 de diciembre del 2020)

Normativa reguladora de las prácticas académicas externas de los estudiantes de la UPF
(Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de abril de 2018. Entrada en vigor el 1 de septiembre de 2018)

Calificaciones y valoración de expedientes académicos

Normativa de calificaciones y valoración de los expedientes académicos de los estudiantes
(Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de junio de 2004)

Adaptación docente

Normativa d'adaptación docente para estudiantes que pueden requerir un trato específico.
(Acuerdo de Consejjo de Gobierno de 28 d'abril del 2021)