Expedient  Objecte Dates
E-300100/03-10-15

Subministrament de material d'oficina a preus unitaris per als serveis administratius de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert.

 AVIS: L'obertura del sobre B (criteris automàtics) serà el proper dia 7 d'abril a les 10:00 hores, a l'edifici Mercè (Pl.de la Mercè 10-12. Barcelona)            

Aclariments:

Documents de l'expedient:

Publicació:
01-02-2016

Termini:
07-03-2016

Adjudicació:
13-05-2016

E-300100/07-09-15

Subministrament i instal·lació d'una cabina de bioseguretat i d'un carregador automàtic de cèl·lules en plaques per a citòmetre de flux del Servei de Citometria de Flux del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER

Documents de l'expedient:

Publicació:
23-10-2015

Termini:
09-11-2015

Adjudicació:
25-11-2015

E-300100/06-09-15

Subministrament i  instal·lació d'un microscopi per a la caracterització sense marcatge de nanoestructures en medis biològics per al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER.

Documents de l'expedient:

Publicació:
23-10-2015

Termini:
09-11-2015 

Adjudicació:
30-11-2015

E-300100/05-09-15

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un microscopi confocal, per al Servei de Microscopia confocal, Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER.

Documents de l'expedient:

  • Acta de la 1a sessió privada de la Mesa de qualificació de la documentació general (Sobre A) pdf
  • Acta de la sessió pública de la Mesa d'obertura de l'oferta relativa als criteris automàtics pdf
  • Acta de la 2a sessió privada de la Mesa de proposta d'adjudicació pdf

Publicació:
23-10-2015

Termini:
09-11-2015 

Adjudicació:
27-11-2015

E-300100/04-09-15

Contracte del subministrament i instal·lació d'un citòmetre espectral per al Servei de Citometria de Flux del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra.  Procediment negociat sense publicitat. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER

Documents de l'expedient:

Publicació:
09-11-2015

Termini:
16-11-2015

Adjudicació:
24-11-2015

E-300700/01-09-15

Subministrament d'ordinadors de sobretaula a preus unitaris per a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert.

Documents de l'expedient:

Publicació:
02-11-2015

Termini:
19-11-2015

Adjudicació:
17-12-15

E-300400/01-06-15

Subministrament de títols oficials i propis a preus unitaris per a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat.

Documents de l'expedient:

Publicació:
21-07-2015

Termini:
27-07-2015

Adjudicació:
02-12-2015

E-300700/03-05-15

Contracte de subministrament d'un clúster computacional i d'emmagatzematge per als serveis científico-tècnics del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER.

Documents de l'expedient:

Publicació:
24-07-2015

Termini:
28-08-2015

Adjudicació:
30-10-2015

E-300100/05-02-15

Subministrament de material d'oficina a preus unitaris per als serveis administratius de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Aclariments:

Documents de l'expedient:

Publicació:
08-05-2015

Termini:
15-06-2015

Adjudicació:
DESERT

E-300400/01-02-15

Subministrament de títols acadèmics oficials i propis a preus unitaris per a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Publicació:
30-04-2015

Termini:
15-05-2015

Adjudicació:
DESERT

E-300700/17-11-14

Subministrament mitjançant arrendament de software, de la llicència Campus del programari Microsoft per a la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert

Publicació:
27-02-2015

Termini:
07-04-2015

Adjudicació:
04-05-2015

E-300700/03-04-14

Subministrament i instal·lació d'una infraestructura de virtualització per al Parc de Recerca de la UPF. Procediment obert. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER 

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica tindrà lloc a les 13:30 hores del dimarts 27 de maig de 2014 a la plaça de la Mercè, 10-12 08002 de Barcelona.

Publicació:
27-02-2015

Termini:
09-05-2014

Adjudicació:
12-06-2014

E-300700/02-03-14

Subministrament i instal·lació d'una cabina d'emmagatzematge de dades per al Parc de Recerca de la UPF. Procediment obert. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER

 Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes relatives als criteris a valorar de forma automàtica tindrà lloc a les 9 hores del dia 22 de maig de 2014 a l'edifici de la plaça de la Mercè, 10-12 08002 de Barcelona.

Publicació:
15-04-2014

Termini:
02-05-2014

Adjudicació:
04-06-2014

E-300700/05-02-14

Subministrament i instal·lació de l'equipament tècnic de l'espai polivalent del Parc de Recerca de la UPF al Campus de la Ciutadella. Procediment obert. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica tindrà lloc a les 13:00 hores del dimarts 27 de maig de 2014 a la plaça de la Mercè, 10-12 08002 de Barcelona.

Publicació:
31-03-2014

Termini:
22-04-2014

Adjudicació:
12-06-2014

E-300100/07-01-14

Subministrament, distribució i instal·lació de mobiliari divers per a l'equipament del Parc de Recerca UPF.Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER

Publicació:
25-03-2014

Termini:
09-04-2014

Adjudicació:
08-05-2014

E-300100/05-01-14

Subministrament d'energia elèctrica del grup de compra CSUC-2014 de la Universitat Pompeu Fabra. Subhasta electrònica.

Publicació:
21-02-2014

Termini:
02-04-2014

Adjudicació:
08-05-2014

E-300700/03-01-14

Subministrament i instal·lació de la xarxa de comunicacions de dades del Parc de Recerca UPF. Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment obert. Contracte COFINANÇAT AMB FONS FEDER

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes relatives als criteris a valorar de forma automàtica tindrà lloc a les 12 hores del dilluns 14 d'abril de 2014.

Publicació:
13-03-2014

Termini:
27-03-2014

Adjudicació:
08-05-2014